Reader Comments

Какъв е вкусът на един трюфел. Гъба трюфел - как изглежда и къде расте?

by Stewart Woodfull (2023-02-07)
 |  Delete this comment

Работник към кметството откри преди дни няколко трюфела в местност край граничната бразда, обяснява Узунов. Той самият е намирал преди години екземпляр от скъпата гъба в местност край Момчиловци. Дори... Read more

Здрав Дух В Здраво Тяло

by Jerri Broderick (2023-02-07)
 |  Delete this comment

Черен френски (perigorsk) пр оменя цвета си от червено-кафяв до наситено черен в зависимост от периода на зреене и има типични брадавици, които покриват повърхността на гъбата. Букови или дъбови дървени... Read more

POOL TABLES FOR SALE & MORE!

by Tahlia Lovelace (2023-02-07)
 |  Delete this comment

0000001C

pool tables for sale